AKB, København har i 2016 stået overfor den store opgave at skulle ensarte og opfriske alle vores lokale kontorer.
Marina har formået at lave en overskuelig og brugervenlig indretningsmanual, der med få greb skaber store visuelle ændringer, der sikrer et ensartet udtryk. Hun har under hele processen haft øje for pris, kvalitet og arbejdsmiljø. Marina har på sine besøg på vores ca. 50 kontorer hurtigt fået en fornemmelse af, hvilke behov der gør sig gældende hos driften i AKB, København og har været utrolig fleksibel i forhold til at tilpasse og justerer produkt, så det matcher de krav og ønsker hun har mødt. Samarbejdet mellem os på hovedkontoret og Marina har fungeret rigtig godt. Marina arbejder meget struktureret og er god til at initiere og bibeholde en kontinuerlig kontakt. Marina får de bedste anbefalinger herfra.Marina holdt indledningsvist møder med medarbejderne i hvert af de 4 kontorer, hvor alle blev inddraget. Ønsker til den fremtidige indretning og behov m.v. blev afdækket i en god og konstruktiv dialog, hvor Marina var den faglige facilitator. Efterfølgende udarbejde Marina indretningsforslag til kontorerne samt udarbejde anbefalinger til nyindkøb af inventar m.v. samt formidlede kontakt til leverandør. Vi fulgte stort set alle Marinas anbefalinger. Vi oplevede at forslagene var udarbejdet med stor forståelse og respekt for, hvilken organisation ABF er, og hvordan vi gerne vil fremstå. Marina fulgte hele forløbet, ind til sidste møbel var leveret og på plads, og har her holdt fast og været et godt bindeled til forhandler i forhold til sparring om farver, mål, materialer og opfølgning på levering. Som den positive sideeffekt i forhold til forløbet oplevede vi, at indretningsforslagene gav en naturlig anledning til en god samtale kollegaerne imellem om forskelligheder, det daglige samvær og kollegiale hensyn på kontorerne. Det har givet mig anledning til at reflektere over, at I stedet for at hyre en erhvervsspykolog eller organisationskonsulent, bør man som ledelse måske nogle gange overveje, om en indretningsarkitekt og mulighed for nyindretning af arbejdspladserne er en mere givtig metode til udvikling af det gode kollegiale samarbejde og samvær. Jeg kan i den sammenhæng varmt anbefale Marina Lykkesteen. ABF kan på det varmeste anbefale Marina Lykkesteen. Vi vil helt sikkert igen benytte Marinas ekspertise, næste gang vi står over for indretningsmæssige udfordringer.