ABF har benyttet Marina Lykkesteen, Indret.nu, som konsulent ved gen-indretning af 4 kontorer i sommeren 2015. Udfordringen var, at flere medarbejdere fremadrettet skulle dele kontor på fuld tid. Da alle, dels har en del udadrettet telefonrådgivning men samtidig også behov for periodevis uforstyrret fordybelse, var der adskillige hensyn der skulle tages højde for. Marina holdt indledningsvist møder med medarbejderne i hvert af de 4 kontorer, hvor alle blev inddraget. Ønsker til den fremtidige indretning og behov m.v. blev afdækket i en god og konstruktiv dialog, hvor Marina var den faglige facilitator. Efterfølgende udarbejde Marina indretningsforslag til kontorerne samt udarbejde anbefalinger til nyindkøb af inventar m.v. samt formidlede kontakt til leverandør. Vi fulgte stort set alle Marinas anbefalinger. Vi oplevede at forslagene var udarbejdet med stor forståelse og respekt for, hvilken organisation ABF er, og hvordan vi gerne vil fremstå. Marina fulgte hele forløbet, ind til sidste møbel var leveret og på plads, og har her holdt fast og været et godt bindeled til forhandler i forhold til sparring om farver, mål, materialer og opfølgning på levering. Som den positive sideeffekt i forhold til forløbet oplevede vi, at indretningsforslagene gav en naturlig anledning til en god samtale kollegaerne imellem om forskelligheder, det daglige samvær og kollegiale hensyn på kontorerne. Det har givet mig anledning til at reflektere over, at I stedet for at hyre en erhvervsspykolog eller organisationskonsulent, bør man som ledelse måske nogle gange overveje, om en indretningsarkitekt og mulighed for nyindretning af arbejdspladserne er en mere givtig metode til udvikling af det gode kollegiale samarbejde og samvær. Jeg kan i den sammenhæng varmt anbefale Marina Lykkesteen. ABF kan på det varmeste anbefale Marina Lykkesteen. Vi vil helt sikkert igen benytte Marinas ekspertise, næste gang vi står over for indretningsmæssige udfordringer.