… som konsulent i forbindelse med flytning og indretning af nyt domicil i efteråret 2016/vinteren 2017. Marina har på en meget empatisk facon inddraget alle medarbejdere i indretningsopgaven og på en måde, så alle har taget ejerskab for opgaven. Det er lykkedes blandt andet, fordi Marina har holdt møder og talt med hver enkelt medarbejder, lyttet til deres ønsker og behov, og har fået dem til at gå hånd-i-hånd med ledelsens ønsker for indretning, og herunder med god plads og ro til faglig fordybelse, kundepleje og kollegialt samvær. Med stor faglig indsigt og erfaring har Marina udarbejdet indretningsforslag og kommet med forslag til indkøb af nyt inventar i kombination med brug af eksisterende møbler, hvor hun også har haft en rigtig fin forståelse for at få de økonomiske rammer til passe, og hun har formidlet kontakt til leverandører og holdt dem op på indgåede aftaler og leveringstider. Marina har fulgt processen tæt og har altid været parat til at stille op til et ekstra møde for blandt andet, at alle detaljer blev præcist som ønsket. Desuden har Marina i positiv forstand fået skubbet til os og på en måde, så vi indretningsmæssigt skiller os ud med valg af møbler, farver og grafisk dekoration, og som vi aldrig selv havde vovet os ud i uden Marinas vedholdende engagement og insisteren. Og resultatet er blevet derefter – meget flot! Vi kan på det varmeste anbefale Marina Lykkesteen til enhver indretningsmæssig udfordring, man måtte stå overforMarina har på sine besøg på vores ca. 50 kontorer hurtigt fået en fornemmelse af, hvilke behov der gør sig gældende hos driften i AKB, København og har været utrolig fleksibel i forhold til at tilpasse og justerer produkt, så det matcher de krav og ønsker hun har mødt. Samarbejdet mellem os på hovedkontoret og Marina har fungeret rigtig godt. Marina arbejder meget struktureret og er god til at initiere og bibeholde en kontinuerlig kontakt. Marina får de bedste anbefalinger herfra.