Rådgivning & Ydelser

Jeres kontorlokaler afspejler jeres identitet

Vi tilbringer mange timer på vores arbejdsplads, og i dag kræver det mere end en stol og et bord.

Den optimale arbejdsindretning afhænger af jeres måde at arbejde på. Kan jeres processer og projekter fungere her? Og understøtter indretningen jeres identitet?

Det handler om at indrette rum, så der opstår samspil mellem identitet, funktion og det fysiske rum og det hele går op i en højere enhed.

De fysiske rammer har også stor betydning for medarbejdertrivsel og arbejdsglæde.

Humøret stiger automatisk, når man oplever, at man har gjort sig umage med at skabe nogle gode rammer og en god stemning.

Se denne videoe hvor vi forvandler et kontor

AFSÆT OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Enhver indretning tager udgangspunkt i en foregående analyse og analysens elementer kvalificerer i beslutninger indenfor:

Stemning og identitet / LYS

Er det essentielle i et rum og de vigtigste parametre i en indretning. Lys er rumskabende og har sin egen betydning for oplevelsen af et rum og selv om indretningen er nok så kreativ, så er det lyset der skaber effekten. I en indretning, skal dagslys og kunstiglys harmonere med hinanden.

Fysiske rammer / funktioner

Måden rummet bliver brugt sætter krav til indretningen og har stor indflydelse på hvordan et rum kan bruges. Er der zoner, gangområder eller særlig bevægelse der skal tages hensyn til.

Fleksibilitet

Rummet skal være funktionelt og kunne ændres i indretning og funktion. Opgaver og brugerproces ændres løbende på en arbejdsplads, det sætter store krav til møbler og dens funktionelitet.

Brugerprofiler

Det er vigtigt at tænke den eller de specifikke bruger af rum sammen med de funktioner og elementer der er i rummet.

Lyd og akustik

Det er vigtigt ikke at glemme at få placeres akustiske materialer i rummet, for at rummet er til at opholde sig i.