Rådgivning & Ydelser

Afspejler jeres kontormiljø jeres identitet?

Mange virksomheder glemmer at tage højde for at indretningen også skal illustrere branding og firma profil. Ofte støder jeg på en erhvervsindretning der med tiden er blevet trist og gammeldags. Når først at bordet og stolen er på plads, så mister mange virksomheder fokus og interesse for indretningen - og det er synd.

Arbejdsprocesser ændrer sig og sætter nye krav til erhvervsindretningen.

Jeg arbejder med indretning af erhverv i København og resten af landet og har løst mange forskelligartede indretningsopgaver for virksomheder.

Den optimale arbejdsindretning skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Kan hans eller hendes processer og projekter fungere? Er der støj, er lyset optimalt? – Er der kommet flere medarbejdere til, er der plads til at fordybe sig eller trække hen i en stille krog? Og understøtter indretningen firmaets identitet?

Der er så mange bolde i luften der skal gribes når man arbejder med indretning til erhverv. Det handler om at indrette rum, så der opstår samspil mellem identitet, funktion og det fysiske rum så alting går op i en højere enhed.

De fysiske rammer har stor betydning for medarbejdertrivsel og arbejdsglæde og her er en optimal erhvervsindretning en væsentlig faktor.

Humøret stiger automatisk, når man oplever, at man har gjort sig umage med at skabe nogle gode rammer og en god stemning. Det er sagens kerne for en indretningsarkitekt.

Se denne video hvor vi forvandler et kontor

AFSÆT OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Enhver indretning tager udgangspunkt i en foregående analyse og analysens elementer kvalificerer i beslutninger indenfor:

Stemning og identitet / LYS

Er det essentielle i et rum og de vigtigste parametre i en indretning. Lys er rumskabende og har sin egen betydning for oplevelsen af et rum og selv om indretningen er nok så kreativ, så er det lyset der skaber effekten. I en indretning, skal dagslys og kunstiglys harmonere med hinanden.

Fysiske rammer / funktioner

Måden rummet bliver brugt sætter krav til indretningen og har stor indflydelse på hvordan et rum kan bruges. Er der zoner, gangområder eller særlig bevægelse der skal tages hensyn til.

Fleksibilitet

Rummet skal være funktionelt og kunne ændres i indretning og funktion. Opgaver og brugerproces ændres løbende på en arbejdsplads, det sætter store krav til møbler og dens funktionelitet.

Brugerprofiler

Det er vigtigt at tænke den eller de specifikke bruger af rum sammen med de funktioner og elementer der er i rummet.

Lyd og akustik

Det er vigtigt ikke at glemme at få placeres akustiske materialer i rummet, for at rummet er til at opholde sig i.